Twitter kansainvälisessä verkottumisessa (Twitter-tehtävän osa 1)

Kansainväliseen verkottumiseen liittyvänä tehtävänä oli perustaa tili maksuttomaan verkkoblogiyhteisöön Twitteriin, ja tutkia wellness-matkailun trendejä ja toimintaympäristöjä. Minua kiinnostava trendi on viinimatkailun ja wellness-matkailun yhdistäminen Euroopassa.
Valitsin Euroopan toimintaympäristöksi sen takia, että lähialueena se on helpoiten saavutettavissa. Erityisesti entisen Jugoslavian valtioissa ja Balkanin maissa on kiinnostava viinikulttuuri ja pitkät perinteet, joskaan ne eivät ole viinimaina vielä laajasti tunnettuja ja arvostettuja. Perinteet ja historia ja lyhyet välimatkat Keski-Euroopassa on suuri etu verrattuna esimerkiksi vaikkapa Australiaan. Euroopassa viinintuotanto on melko pienimuotoista ja erikoistunutta ja siksi kiinnostavaa. Viinimatka on yhdistettävissä helposti kaupunkilomaan ja kulttuuritapahtumiin.
Viinimatkailu suuntautuu usein viinintuotantoalueelle tai viinifestivaaleille ja se saattaa sisältää vierailuja viinitiloille, tasting-tilaisuuksia, illallisia ja paikkakunnan nähtävyyksiin tutustumista (Hall & Sharples 2008). Viinintuottajat ja viinialueiden toimijat ovat viime vuosina alkaneet yhdistää wellness-trendin perinteiseen viinimatkailuun. Tyypillinen viini- ja wellness-matkailua tarjoava hotelli sijaitsee viinintuottajia ja kyliä yhdistävän ns. viinitien varrella. Hotellin imago voi olla joko perinteisen arvokas, kuten Andrássy Rezidencia Wine & Spa Unkarin Tokaj’ssa, tai se voi edustaa modernia designia, kuten Loisium Wine & Spa Itävallassa. Hotellien palveluihin kuuluu useimmiten fine dining-ravintola, viinikellari ja spa-palvelut. Kylpylähoidoissa käytetään myös usein tilan omia rypäleitä viinintekoprosessin eri vaiheista, koska niiden sisältämien antioksidanttien sanotaan edistävän terveyttä ja ihonhoidossa mm. hidastavan ikääntymisen merkkejä. (Mathilde Cathiard-Thomas, La santé par le raisin 2011).
188
Näkymä Villánysta, Unkarista

Haluan tehtävässäni korostaa myös viinimatkailun kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä. Kulttuurimatkailun tuotteistaminen kuuluu Suomen Opetus- ja Kulttuuriministeriön kulttuuriviennin kärkihankkeisiin. Seuraavassa on ote kulttuurimatkailun määritelmästä Suomen valtakunnallisen matkailustrategian mukaan (OKM 2013):
“Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketaloudellisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisen identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta.”
Viinimatkailija tutustuu uuteen kulttuuriin, oppii uutta ja kokee ainutlaatuisia elämyksiä saadessaan osallistua perinteisiin viininkorjuumenetelmiin. Matkailija oppii arvostamaan viinikyliä ja viiniteitä osana arvokasta perinteistä eurooppalaista kulttuuriympäristöä. Wellness-toiminnan lisääminen viinimatkojen yhteyteen vastaa terveyttä korostavien elämyshakuisten matkailijoiden tarpeisiin.
Viini mielletään joskus luksustuotteeksi, mutta viinialueilla matkailijalle näkyy viinin asema myös maatalouden tuotteena. Monet maatalousalueet EU:ssa kärsivät useimmiten samoista ongelmista. Nuorten kiinnostus perinteisiä aloja kohtaan vähenee, väestö muuttaa asutuskeskuksiin ja palvelut yksipuolistuvat. Viinimatkailun kehittäminen ja trendien seuraaminen tuo selvästi alueelle kasvupotentiaalia ja luo työpaikkoja (Keskustelu viininviljelijä L. Kecsken kanssa Villányssa, Unkarissa heinäkuussa 2013).

Teksti ja kuva: Päivi Kettunen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s