Pestel- ja SWOT -analyysit (Twitter-tehtävän osa 2)

Pestel-analyysi yhteenvetona tekijöistä, jotka vaikuttavat viinintuottamiseen Euroopassa.
Poliittiset tekijät: EU:n maatalouspolitiikka, vienti- ja tullirajoitukset
Taloudelliset tekijät: Yleinen taloustilanne Euroopassa, alkoholin verotus
Sosiaaliset tekijät: viinintuotanto on Euroopassa perinteinen elinkeino ja elämäntapa. Ruoka- ja juomatrendit säätelevät paljon kysyntää, muotiviinit ja -rypäleet, lähiruoka lähiviini
Teknologiset tekijät: teknologinen kehitys auttaa pienempiä yrityksiä kasvuun, markkinointi helpottuu ja nopeutuu
Ympäristötekijät: lähellä tuotetun viini kuljetuspäästöt ovat pienemmät kuin toiselta mantereelta tulevan, luomu- ja reilu kauppa ovat Euroopassa usein itsestään selviä perinteitä, niitä ei korosteta erikseen.
Lakiin liittyvät tekijät: EU:n maatalouslait, verolait, alkoholilait, elintarvikelait

235
Viinitupa Villányssa, Unkarissa

Twitterin käyttäminen oli minulle jossain määrin tuttua. Olen rekisteröitynyt Twitteriin vuonna 2009. Huomasin kuitenkin, että en ollut paneutunut aiemmin asiaan erityisen hyvin, enkä ollut suunnitellut sen kummemmin, mitä halusin omalla Twitter-tililläni tehdä ja saada aikaan. Markkinointi & Mainonta – lehden artikkelin mukaan jopa 44 % Twitter-tileistä on mykkiä, eli niitä ei koskaan käytetä (M&M 2014). Tein aloittaessani SWOT-analyysin aiempien havaintojeni pohjalta siitä, mitä Twitterin käytössä tulee ottaa huomioon, ja mitä ajatuksia se herättää.

S
+Twitter-yhteisö viestii aktiivisesti
+Matkailualan yritykset viestivät aktiivisesti
+Puheenaiheet ja nousevat trendit voi tunnistaa nopeasti
+Tarjolla on tietoa tapahtumista
+Kontaktit ovat arvokkaita
W
-Seurattavien tilien ja aiheen rajaaminen on vaikeaa
-liian paljon tietoa
-profiilin luominen vie paljon aikaa
-kriittisyys twiittien aihevalinnassa
-seuraajamyynti ja muut ilmiöt, mahdolliset valheelliset profiilit
-Twitterin kiinnostavuus somessa mahdollisesti hiipuu
O
+näkyvyys
+verkottuminen
+keskustelu
+tieto, uutiset
T
-ei toivotut kontaktit
-oma kiinnostus hiipuu
-ei synny keskustelua
-ei tule toivottua tietoa

Teksti ja kuva: Päivi Kettunen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s